Článek o LUMOS II publikován v chemagazínu

V minulých měsících vyšel v Chemagazínu článek s názvem "NOVÉ MOŽNOSTI INFRAČERVENÝCH MIKROSKOPŮ VE VĚDĚ A PRŮMYSLU". Tento článek popisuje na příkladu FTIR mikroskopu LUMOS II nejnovější technologie v této instrumentaci.