Kurzy a školení

Snažíme se být stále co nejvíce aktivní v šíření znalostí a know-how v oblasti FTIR a Ramanovy spektrometrie, a proto i v současné době přinášíme širokou škálu kurzů, školení a dalších akcí - a je toho opravdu hodně. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se s Vámi na setkání na některé z následujících akcí:

RegistraceŠkolení základů FTIR a Ramanovy spektrometrie Bruker (Květen 2023, Brno)

První den dvoudenního školení je zaměřen na teoretické základy FTIR a Ramanovy spektrometrie a softwaru OPUS a je zakončen praktickými workshopy zahrnující měření na spektrometrech. Pro případné zájemce je možné se účastnit pouze prvního dne.

Náplň:

 • Teoretické základy vibrační spektrometrie
 • Přehled instrumentace Bruker Optics (FTIR a Raman)
 • Interpretace a vyhodnocení IČ a Ramanových spekter
 • Úvod do spektroskopického softwaru OPUS a jeho funkcí
 • Workshop: FTIR spektrometr ALPHA II a NIR spektormetr TANGO-R – měření spekter, práce se spektry, údržba přístrojů

Registrace: Přes registrační formulář ZDE.
Cena: 1.500,- Kč/os.; uživatelé přístrojů instalovaných 2022/2023 ZDARMA
Forma: První část dvoudenního školení - prezenčně v učebně
Organizátor: Optik Instruments

Školení dovedností ve spektroskopickém softwaru OPUS (Květen 2023, Brno)

Druhý den dvoudenního školení se přesuneme do počítačové učebny a zaměříme se na práci se softwarem OPUS a vyhodnocování spekter.  Pro případné zájemce je možné se účastnit pouze druhého dne.

Náplň:

 • Nastavení, perzonalizace a přizpůsobení softwaru
 • Manipulace se spektry
 • Library Search, Quick compare – tvorba knihoven a porovnávání spekter
 • Quant 1 – Kvanitifikace na principu B.L.B. zákona
 • Quant 2 – Kvanitifikace na základě multivariantní analýzy
 • OPUS 3D – práce s 3D spektry (chemickými mapami a časově rozlišenými spektry)

Registrace: Přes registrační formulář ZDE.
Cena: 2.000,- Kč/os.; uživatelé přístrojů instalovaných 2022/2023 ZDARMA
Forma: Druhá část dvoudeního školení - cvičení na počítačích 
​Organizátor: Optik Instruments

VI. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER (Září 2023, Brno)

Srdečně Vás zveme na tradiční setkání uživatelů našich spektrometrů. Jde o jednodenní akci, kde naši zákazníci přednášejí ostatním, jak naše přístroje využívají. I v letošním ročníku se můžete těšit na velmi zajímavé přednášky.

Náplň: Přednášky uživatelů našich FTIR a Ramanových spektormetrů se zaměřením na průmyslové, rutinní i vědecké aplikace
Registrace: Přes registrační formulář ZDE.
Cena: 
ZDARMA
Forma: Prezenční konference/workshop
​Organizátor: Optik Instruments a CEITEC VUT

Kurz měření vibračních spekter (Leden 2024, Praha) 

Kurz je zaměřen na teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých měřících technik, běžných i speciálních, včetně pochopení jejich úskalí. Vhodný je i pro začátečníky z řad zaměstnanců firem, které využívají spektroskopickou instrumentaci. Součástí kurzu jsou laboratorní cvičení na jednotlivých instrumentacích.

Registrace: Přes registrační formulář ZDE.
Cena: 
Cca 3.500,- Kč/os.; uživatelé přístrojů instalovaných 2022/2023 ZDARMA
Forma: Prezenční školení v budově VŠCHT
Organizátor: VŠCHT Praha a Spektroskopická společnost (SSJMM)

Kurz interpretace vibračních spekter (Leden 2024, Praha)

Kurz je zaměřen na osvojení si základních interpretačních dovedností – identifikace funkčních skupin a jejich vazby na okolí. Vhodný je i pro začátečníky z řad zaměstnanců firem, které využívají spektroskopickou instrumentaci. Součástí kurzu jsou interpretační cvičení a soutěž.

Registrace: Přes registrační formulář ZDE.
Cena: 
Cca 3.500,- Kč/os.; uživatelé přístrojů instalovaných 2022/2023 ZDARMA
Forma: Prezenční školení v budově VŠCHT
Organizátor: VŠCHT Praha a Spektroskopická společnost (SSJMM)

Kontaktní formulář