Optik instruments

Jsme OPTIK INSTRUMENTS, oficiální distributor společnosti BRUKER Optics v oblasti FTIR a Ramanovy spektrometrie a CBRNE přístrojů.