Ramanovy mikroskopy

SENTERRA II

Nový level disperzní Ramanovy mikroskopie

RamanScope III

Kompaktní Ramanův mikroskop s Fourierovou transformací