Ramanovy mikroskopy

Pro Vaše analýzy můžeme nabídnout 2 různé Ramanovy mikroskopy – disperzní Ramanův mikroskop SENTERRA II s klasickými NIR/VIS excitačními lasery a také FT-Ramanův mikroskop RamanScope III s NIR laserem. Oba Ramany lze zkombinovat do jednoho přístroje a lze tak využívat 1064 laser společně s ostatními klasickými lasery používanými v Ramanově spektroskopii.

SENTERRA II

SENTERRA II

Nový level disperzní Ramanovy mikroskopie

RamanScope III

RamanScope III

Kompaktní Ramanův mikroskop s Fourierovou transformací

RAMANtouch

RAMANtouch

Nejrychlejší Raman imaging na světě!