Produkty

ALPHA II

Nová generace rutinní FTIR analýzy

INVENIO série

Skvělá volba pro rutinní i pokročilé výzkumné aplikace

Řada VERTEX

Nejvýkonnější výzkumné infračervené spektrometry na trhu

LUMOS II

Plně automatizovaný FTIR mikroskop pro chemický imaging

HYPERION

Modul pro IČ mikroskopii s nejvyšší citlivostí při nejvyšším prostorovém rozlišení

BRAVO

Ruční Ramanův spektrometr nové generace pro QC/QA a identifikaci

MultiRAM

Univerzální vysoce výkonný samostatný FT-Ramanův spektrometr

RAM II

Univerzální vysoce výkonný Ramanův modul s Fourierovou transformací

SENTERRA II

Nový level disperzní Ramanovy mikroskopie

RamanScope III

Kompaktní Ramanův mikroskop s Fourierovou transformací

TANGO

Rychlý a jednoduchý FT-NIR spektrometr

MPA II

Víceúčelový laboratorní FT-NIR analyzátor

MATRIX-F

Spolehlivý procesní FT-NIR spektrometr

CryoSAS

Kryogenní systém pro analýzu křemíku

OMEGA 5

Automatizovaný FTIR analyzátor plynů

OPUS

Spektroskopický software OPUS

LiteScope™

Revoluční AFM mikroskop pro snadnou integraci do SEM

Matrix MG

Automatizovaný analyzátor plynů s vysokým výkonem

TANDEM

Nástroj PAT pro on-line charakteristiku tablety

OPS

Aktivní systém dálkové detekce plynů

SiBrickScan

Analýza kyslíku v ingotech křemíku

IFS 125HR

Specializovaný infračervený spektrometr pro maximální spektrální rozlišení

EM 27

FTIR systém pro dálkovou detekci plynů

GLOBULYSER

Přístroj vyvinutý pro sledování homogenizace mléčných produktů

SIGIS 2

Systém pro identifikaci, vizualizaci a kvantifikaci plynů na velkou vzdálenost

MATRIX-MF

Infračervený spektrometr pro kontrolu procesů

MIRA

Předkalibrovaný analyzátor mléka

HI 90

Hyperspektrální zobrazovací systém