Optik Instruments NOVINKY


Mikroplasty pod mikroskopem: Využití perspektivní FTIR-FPA technologie v praxi

2024-05-31

Mikroplasty (dále jen MP) patří mezi žhavá témata dnešní doby. Od 50. let minulého století docházelo k exponenciálnímu nárůstu produkce a spotřeby plastových výrobků, aniž by kdokoliv predikoval, jaký bude osud těchto materiálů v životním prostředí. Až novější výzkumy z počátku tisíciletíi1 poukázaly na znepokojující koncentraci MP jakožto degradačních produktů plastových materiálů v nejrůznějších oblastech životního prostředí (řekách, půdách, vzduchu, potravinách i v lidském těle). To v kombinaci s faktem, že doposud nebyly vyloučeny negativní dopady na lidské zdraví, vedlo ke vzniku velkého množství výzkumných týmů zaobírajících se monitorováním částic MP v nejrůznějších matricích. V následujících řádcích se pokusíme detailněji popsat aktuální situaci ohledně analýzy MP, složitosti při přípravě vzorků a limitace současných analytických technik. V neposlední řadě také přiblížíme aktuálně nejperspektivnější přístup částicové analýzy mikroplastů – FTIR-FPA technologii, využívající výhody FTIR mikroskopie v kombinaci s plošným Focal-Plane-Array (FPA) detektorem.

Více…

Zveme Vás na LABOREXPO + vstupenky zdarma

2024-04-29

Srdečně Vás zveme na největší událost týkající se Laboratorní a procesní techniky - LABOREXPO a PROCESEXPO 2024. I letos toho bude na stánku A20 k vidění opravdu hodně:

Více…

Zveme Vás na ČS spektroskopickou konferenci do Kurdějova!

2024-04-29

Ve dnech 27.-31. května se v Kurdějově koná jedna z nejvýznamnějších spektroskopických akcí pořádaných na našem území - konferenci CSSC.

Více…

Setkejte se s námi na konferencích 2024!

2024-02-16

Zveme Vás na zajímavé konference, které jsme se rozhodli podpořit v roce 2024. Přijďte nás navštívit na stánek nebo si poslechnout naše přednášky.

Více…

Nové akvizice Brukeru v oblasti Ramanovy spektrometrie!

2024-02-16

S nadšením přinášíme nové zajímavé zprávy o blížícím se rozšíření portfolia Brukeru v oblasti Ramanovy spektroskopie a mikroskopie. V posledních týdnech totiž Bruker dotáhnul velice zajímavé akvizice hned dvou vysoce inovativních výrobců Ramanovy instrumentace, aby tak doplnil spektrum dostupných přístrojů v této oblasti.

Více…

VI. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů hlásilo vyprodáno

2023-09-20

Ve středu 13.9. proběho už tradiční 6. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER a bylo na co se dívat. Opět se nám podařilo posunout laťku o něco výše, co se týká zajímavosti programu, ale také se nám podařilo zcela naplnit kapacity a "vyprodat" prostory přednáškové místnosti na CEITECU. 

Více…

Nový článek v chemagíznu: FTIR a Ramanova mikroskopie - Pokročilé možnosti akvizice a interpretace dat

2023-08-09

O tom, jak jdou techniky FTIR a Ramanovy mikroskopie dopředu a jak se rozšiřuje využitelnost těchto technik jsme se rozepisovali již dříve:

  • Nová FTIR-QCL technologie: Revoluce v infračerveném zobrazování (Chemagazín 2022/1. vydání)
  • Nové možnosti infračervených mikroskopů ve vědě a průmyslu (Chemagazín 2021/1. vydání)
  • Nové trendy v oblasti Ramanovy spektrometrie - kapitola Hybridní Ramanova mikroskopie (Chemagazín 2022/4. vydání)

V první části článku shrneme tyto průlomové technologie a následně na to navážeme a budeme se věnovat inovativním softwarovým funkcím pro interpretaci dat.

Více…

Registrace na Setkání uživatelů FTIR a Raman spektrometrie otevřena!

2023-07-11

Srdečně Vás zveme na setkání uživatelů našich spektrometrů. Jde o jednodenní akci, kde naši zákazníci přednášejí ostatním, jak naše přístroje využívají. I v letošním ročníku se můžete těšit na velmi zajímavé přednášky z průmyslové i akademické sféry. Vítáni jsou všichni bez rozdílů, důležitým předpokladem je pouze zájem o techniky FTIR a Ramanovy spektormetrie a mikroskopie.

Více…

Setkejte se s námi na konferencích!

2023-06-22

Zveme Vás na zajímavé konference, které jsme se rozhodli podpořit v následujícím období podzim-zima 2023.

Více…

Školení základů a OPUSu proběhlo s rekordní účastí

2023-06-12

V květnu jsme pro budoucí i stávající zákazníky uspořádali již tradiční Školení základů FTIR a Ramanovy spektrometrie BRUKER a Školení pokročilých dovedností v softwaru OPUS.  Obě akce jsme poprvé spojili do dvoudenního navazujícího školení a tento formát se nám i do příště osvědčil.

Více…

Nový článek: MOBILE-IR - Nové technologie v mobilních FTIR spektrometrech

2023-02-03

FTIR spektrometrie je v dnešní době široce využívanou analytickou technikou pro kvalitativní i kvantitativní analýzu, a uplatnění tak nachází např. všude tam, kde je potřeba látky identifikovat, kontrolovat jejich kvalitu nebo stanovovat jejich koncentraci. FTIR spektrometrie už dávno není technikou ryze laboratorní, ale zmenšováním optických i elektronických komponent je možné FTIR spektrometry přenášet a tyto analýzy provádět i v terénu, což ještě více rozšiřuje možnosti využití FTIR spektrometrie. Se zmenšováním a přenosem ale souvisí také velké množství problémů, jako např. snížení výkonnosti přístroje (kvality spekter) na úkor rozměrů nebo rozladění optiky vlivem nárazů a otřesů při přenosu přístroje. V následujících odstavcích si na příkladu nového mobilního FTIR spektrometru MOBILE-IR II (Bruker Optics, obr. 1) představíme, jak jsou tyto limitace eliminovány prostřednictvím nových technologií a vylepšení.

Více…

V. Setkání uživatelů našich přístrojů je za námi

2022-11-23

Jednotliví uživatelé našich přístrojů si zde navzájem prezentovali, kterak naše FTIR a ramanovy spektrometry využívají a bylo opravdu na co se dívat.

Více…