Optik Instruments NOVINKYKonference konzervátorů-restaurátorů (7. - 9. září, Klatovy)

2021-07-28

Setkejte se s námi u našeho konferenčního stánku, kde budeme měřit Vaše vzorky pomocí FTIR spektrometru ALPHA II. 

Více…

73. zjazd chemikov (6.-10. září, Vysoké Tatry)

2021-07-28

Setkejte se s námi na jedné z nejvýznamějších chemických konferencí, kde se budeme kromě účasti na stánku také aktivně podílet na programu a to přednáškou v sekci Analytické chemie s názvem:

Více…

Nový způsob stanovení EL/NEL ve vodě!

2021-07-28

Bruker přišel s nejmodernější metodou stanovení extrahovatelných a nepolárních extrahovatelných látek ve vodě (EL/NEL), a to bez použití extrakčních činidel a jiných chemikálií a plně v souladu s normami (ASTM D7575).

Více…

Online Školení dovedností ve spektroskopickém softwaru OPUS (23.6.2021, zdarma)

2021-05-30

Přinášíme již tradiční kurz pokročillých dovedností v softwaru OPUS. I tentokrát se s ohledem na pandemickou situaci bude konat online přes MS Teams.

Více…

Webinář: Přidaná hodnota FT-IR a Ramanových spektrometrů při kontrole kvality ve farmaceutické výrobě (18.5.2021)

2021-04-30

srdečně Vás zveme na náš nejnovější webinář s názvem “Přidaná hodnota FT-IR a Ramanových spektrometrů při kontrole kvality ve farmaceutické výrobě” pořádaný 18. května.

Více…

Nová stránka - Naši zákazníci

2021-04-29

Nesmírně si vážíme naší spolupráce s předními firmami a výzkumnými institucemi. Pro lepší představu, s kým máme tu čest spolupracovat jsme pro Vás zavedli novou sekci - Naši zákazníci.

Více…

Online Školení základů FTIR a Ramanovy spektrometrie Bruker (2.6.2021, zdarma)

2021-04-29

Kurz základů je určen všem začínajícím uživatelům nebo těm, kteří o FTIR či Ramanově spektrometrii teprve uvažují. Pozvolna Vás seznámíme se základy těchto technik a přiblížíme, jak vypadá práce s přístroji, softwarem apod.

Více…

Webinář: Jak využít FT-IR pro analýzu povrchů (ENG, 11.5.)

2021-04-28

Na tomto webináři Vás náš odborník na analýzu povrchů Eric Klein vezme do své laboratoře a předvede typické příklady analýzy průmyslových povrchů. Ukážeme vám podrobnou analýzu a řešení problémů.

Více…

Využití molekulové spektroskopie ve farmacii - Přehled instrumentace, aplikací a moderních trendů

2021-04-01

Molekulární spektroskopie představuje skupinu komplementárních technik, které si díky svým četným výhodám vydobyly významnou pozici v oblasti chemické analýzy. Techniky jako infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR), Ramanova spektroskopie nebo blízká infračervená spektroskopie (NIR) jsou obecně považovány za nedestruktivní, časově nenáročné, s nízkými provozními náklady a minimálními požadavky na úpravu vzorku. Jako takové zároveň dokáží podat spolehlivou informaci o chemické struktuře látky. Když se k tomuto výčtu přidá soulad s legislativními předpisy jako (GMP nebo CFR část 11), jsou shrnuty hlavní důvody, proč jsou IČ a Ramanovy spektrometry a mikroskopy nedílnou součástí farmaceutických laboratoří a farmaceutických výrobních zařízení. Tento článek shrnuje možnosti využití výše zmíněných technik ve farmacii s důrazem na mnohé technologické inovace z dílny Brukeru – předního výrobce přístrojového vybavení pro molekulární spektroskopii. Bruker nabízí ucelené portfolio produktů pro farmaceutický průmysl.

Více…

Infračervená spektroskopie v automobilovém průmyslu

2021-03-18

Posledním tématem jarní série webinářů bude oblast automobilového průmyslu. Součástí budou příklady analýz z oddělení kvality i vývoje, které se budou týkat různých materiálů – od plastů až po kovové součásti aut.

Více…

Nová videa o analýze proteinů

2021-03-18

Nedávno Bruker vydal několik aplikačně zaměřených videí zaměřených na schopnosti FTIR spektroskopie v oblasti analýzy proteinů.

 

Více…

Společná TGA-FTIR analýza – kombinace, která dává smysl

2021-02-05

Jednou z nejrozšířenějších tandemových technik v moderní analytické chemii je bezesporu kombinace termogravimetrie (TGA) s infračervenou spektroskopií (FTIR). Technika TGA-FTIR je v dnešní době široce uplatňována v materiálovém výzkumu, ale i v rutinních laboratořích, kde je potřeba citlivě sledovat teplotní chování materiálů, charakter a množství uvolňovaných plynů a nebo podrobněji studovat složení materiálů. V následujícím článku je popsán synergický efekt vyplývající z kombinace obou technik, dále je popsáno oficiální couplingové řešení FTIR spektrometrů Bruker Optics s termogravimetry firmy Netzsch a v poslední části je ukázáno, jak tento coupling funguje v případě analýzy vícesložkových plastů.

Více…