Konfigurace a cena spektrometrů

Potřebujete znát ceny konkrétních přístrojů - spektrometrů nebo mikroskopů? Obraťte se na nás!

Žádné dva přístroje jsme ještě neprodali v totožné konfiguraci a jsme na to pyšní. Ke každému zákazníkovi totiž přistupujeme individuálně a přizpůsobujeme instrumentaci velmi citlivě k jeho potřebám. Naší snahou je tedy doporučit přístroj, který je přesně ušitý na míru zákazníkovi, nehledě na to, jestli se jedná o infračervený či Ramanův spektrometr nebo mikroskop. 


Finální cenová nabídka závisí především na:

  • typu přístroje (mikroskop/spektrometr, FTIR/NIR/Raman/Analyzátor plynů, ruční/přenosný/stolní)
  • přesném využití (správná volba detektorů, děličů paprsku, zdroje záření, laseru aj.)
  • měřících modulech (transmisní, reflexní a ATR jednotky, optické sondy, autosamplery …)
  • dalším příslušenství (držáky vzorku, inserty do mikroskopického stolku, objektivy, sady na přípravu vzorků a mnoho dalšího)
  • potřebném softwarovém vybavení – požadovaných funkcích pro práci s přístrojem a vyhodnocení (balíčky softwaru OPUS pro mikroskopii, monitoring reakcí, analýzu částic aj.)
  • potřebných knihovnách spekter (FT-IR/Raman knihovny, kompletní/specializované databáze)
  • trvání záruky, servisních kontraktech apod.

Velmi rádi Vám připravíme cenovou nabídku na FTIR, NIR nebo Ramanův spektrometr či mikroskop, přesně pro Vaše účely. V případě zájmu stačí pouze vyplnit kontaktní, a my už se Vám ozveme.

Kontaktní formulář