Bruker optics

Jsme OPTIK INSTRUMENTS, oficiální distributor společnosti BRUKER Optics v oblasti FTIR a Ramanovy spektrometrie.

Nová stránka - Naši zákazníci

Nová stránka - Naši zákazníci

Nesmírně si vážíme naší spolupráce s předními firmami a výzkumnými institucemi. Pro lepší představu, s kým máme tu čest…

Nová videa o analýze proteinů

Nová videa o analýze proteinů

Nedávno Bruker vydal několik aplikačně zaměřených videí zaměřených na schopnosti FTIR spektroskopie v oblasti analýzy proteinů…

Setkejte se s námi