Bruker optics

Jsme OPTIK INSTRUMENTS, oficiální distributor společnosti BRUKER Optics v oblasti FTIR a Ramanovy spektrometrie.

Nový způsob stanovení EL/NEL ve vodě!

Nový způsob stanovení EL/NEL ve vodě!

Bruker přišel s nejmodernější metodou stanovení extrahovatelných a nepolárních extrahovatelných látek ve vodě (EL/NEL),…

Nová stránka - Naši zákazníci

Nová stránka - Naši zákazníci

Nesmírně si vážíme naší spolupráce s předními firmami a výzkumnými institucemi. Pro lepší představu, s kým máme tu čest…

Setkejte se s námi