Bruker optics

Jsme OPTIK INSTRUMENTS, oficiální distributor společnosti BRUKER Optics v oblasti FTIR a Ramanovy spektrometrie.

Nová videa o analýze proteinů

Nedávno Bruker vydal několik aplikačně zaměřených videí zaměřených na schopnosti FTIR spektroskopie v oblasti analýzy proteinů…

Společná TGA-FTIR analýza – kombinace, která dává smysl

Jednou z nejrozšířenějších tandemových technik v moderní analytické chemii je bezesporu kombinace…

Setkejte se s námi