Bruker optics

Jsme OPTIK INSTRUMENTS, oficiální distributor společnosti BRUKER Optics v oblasti FTIR a Ramanovy spektrometrie.

Nový způsob stanovení EL/NEL ve vodě!

Nový způsob stanovení EL/NEL ve vodě!

Bruker přišel s nejmodernější metodou stanovení extrahovatelných a nepolárních extrahovatelných látek ve vodě (EL/NEL),…

Setkejte se s námi