GDPR


GDPR – evidence zákazníků

1.  Společnost Optik Instruments s.r.o., se sídlem Purkyňova 649/127, 612 00 Brno, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně ze dne 27.11.2007, odd. C, vložka 56 930 zpracovává v případě zpracování a evidence dat z objednávky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa
 • titul, jméno a příjmení
 • název instituce/organizace
 • tel. číslo
 • fakturační údaje
 • informace o historii nákupů a instalovaných zařízeních

2.  E-mailovou adresu, titul, jméno a příjmení, název instituce/organizace, tel. číslo, fakturační údaje a informace o historii nákupů a instalovaných zařízeních je nutné zpracovat pro poskytnutí služeb a produktů, servis instalovaných zařízení a fakturaci. Tyto osobní údaje budou společností Optik Instruments s.r.o. zpracovávány po dobu 15-ti let.

3.  Zpracování osobních údajů je prováděno společností Optik Instruments s.r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

SLUNEX s.r.o se sídlem Brno - Žabovřesky, Eleonory Voračické 659/22a, 616 00 , zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně ze dne 25.10.1995, odd. C, vložka 21191. 

4.  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však může mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@brukeroptics.cz

V Brně dne 21.5.2018

 

GDPR – rozesílání newsletterů

1.  Společnost Optik Instruments s.r.o., se sídlem Purkyňova 649/127, 612 00 Brno, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně ze dne 27.11.2007, odd. C, vložka 56 930 zpracovává v případě informování o novinkách prostřednictvím newsletterů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa
 • titul, jméno a příjmení
 • název instituce/organizace

2. E-mailovou adresu, titul, jméno a příjmení i název instituce/organizace je nutné zpracovat pro odesílání obchodních sdělení a newsletterů. Tyto osobní údaje budou společností Optik Instruments s.r.o. zpracovávány po dobu 15-ti let.

3.  Zpracování osobních údajů je prováděno společností Optik Instruments s.r.o. tedy správcem osobních údajů.

4.  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však může mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@brukeroptics.cz

V Brně dne 21.5.2018