Nový způsob stanovení EL/NEL ve vodě!

Bruker přišel s nejmodernější metodou stanovení extrahovatelných a nepolárních extrahovatelných látek ve vodě (EL/NEL), a to bez použití extrakčních činidel a jiných chemikálií a plně v souladu s normami (ASTM D7575).


Minimální nároky na přípravu vzorku a maximální jednoduchost! Vzorek vody stačí přefiltrovat a filtre poté analyzovat v transmisním módu - viz aplikační video níže:

 

Více o aplikaci: