Přednáška LABOREXPO 2022: Kompaktní FTIR a Ramanovy spektrometry - Plnohodnotné řešení pro každou laboratoř

Představujeme Vám zajímavou přednášku zaměřenou na ukázku nových technologií implementovaných do menších kompaktních FTIR a Ramanových spektrometrů. Díky těmto technologiím a inovacím jsou v dnešní době malé přístroje z hlediska spektrální kvality plně srovnatelné s přístroji laboratorními, a proto jsou vhodné pro uplatnění v prakticky každé laboratoři, kde je potřeba FTIR a Ramanovu spektrometrii využít. Kromě toho, že tyto přístroje šetří místo, jsou obvykle i ekonomickým řešením a jsou plně dostatečné pro naprostou většinu aplikací, pokud jde o kontrolu kvality, průmyslové využití, reverzní inženýrství, nebo základní výzkum a vývoj. Součástí přednášky bude také praktická ukázka přístrojů.