Série Jarních Webinářů

Srdečně Vás zveme na sérii pěti webinářů pořádaných Americkou pobočkou Brukeru. Webináře jsou ZDARMA a týkají se následujících témat:


1) Molekulová vibrační spektrometrie jako výhodný nástroj pro analýzu defektů (24.2., 19:00)

Tento webinář se zaměří na využití FTIR a Ramanovy spektrometrie pro analýzu kontaminací na nejrůznějších průmyslových a farmaceutických produktech.

REGISTRACE a INFO

2) Jak MIR a THz spektroskopie zjednodušuje analýzu organických a anorganických sloučenin a materiálů (10.3., 19:00)

Molekulová vibrační spektrometrie je jednou ze široce využívaných technik pro charakteriztaci materiálů, a to zejména díky sé vhodnosti pro identifikaci sloučenin.

REGISTRACE a INFO

3) Urychlení analýzy mikroplastů díky zobrazování infračerveným laserem (Infrared laser imaging, ILIM) (23.3., 18:00)

Na konkrétních příkladech budeme prezentovat nový přístup k analýze mikroplastů a také přiblížíme, jak lze existující procedury ještě vylepšit díky technologii zobrazování infračerveným laserem.

REGISTRACE a INFO

4) Studium chemismu povrchů pomocí FTIR spektroskopie (7.4., 19:00)

Budeme se zabývat nejnovějšími pokroky v instrumetnaci a ve využití molekulové vibrační spektormetrie pro chemickou analýzu povchů.

REGISTRACE a INFO

5) Rychlá identifikace a charakterizce polymerů pomocí FTIR spektroskopie (14.4., 19:00)

Molekulová vibrační spektormetrie je široce využívanou technikou pro charaktzerizaci a analýzu polymerů, protože ve většině případě nevyžaduje přípravu vzorku ani žádný spotřební materiál k analýze.

REGISTRACE a INFO