Školení základů a OPUSu proběhlo s rekordní účastí

V květnu jsme pro budoucí i stávající zákazníky uspořádali již tradiční Školení základů FTIR a Ramanovy spektrometrie BRUKER a Školení pokročilých dovedností v softwaru OPUS.  Obě akce jsme poprvé spojili do dvoudenního navazujícího školení a tento formát se nám i do příště osvědčil.


První den jsme se zaměřili na teoretické základy technik molekulové vibrační spektrometrie a interpretaci spekter, v odpolední části jsme potom teoretické znalosti upevnili praktickými workshopy zaměřenými na práci s přístroji, údržbu a základní práci se spektry.
Druhý den byl zaměřen na cvičení na počítačích, kdy si účastníci mohli sami vyzkoušet i pokročilejší vyhodnocovací funkce v softwaru jako je kvanitifikace, práce s 3D spektry, práce s knihovnami a další. 

Moc děkujeme všem účastníkům za rekordní účast a také přednášejícím za příjemnou atmosféru a těšíme se na další ročník v květnu 2024!

Níže naleznete drobný fotoreport.