V. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER (3.11., Brno)

Srdečně Vás zveme na tradiční setkání uživatelů našich spektrometrů. Jde o jednodenní akci, kde naši zákazníci přednášejí ostatním, jak naše přístroje využívají. Více informací a registrace na akci v odkazu níže:


Propozice a registrace

V letošním ročníku se můžete těšit mj. na následující přednášky:

  • Využití vibrační a chiroptické spektroskopie pro analýzu krevní plazmy a diagnostiku závažných onemocnění. (Prof. Vladimír Setnička a kol.; Ústav analytické chemie VŠCHT)
  • Využití FTIR spektrometrie pro měření fotovodivosti a pro měření v nízkých teplotách a silných magnetických polích. (RNDr. Jan Kunc, Ph.D.; Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy) 
  • Kde maloval Caravaggio aneb provenienční analýza maleb s využitím FTIR spektrometrie. (Mgr. David Hradil Ph.D.; Ústav anorganické chemie AV ČR)
  • Využití FTIR spektrometru MATRIX-MG2 pro stanovení koncentrací toxikantů ve zplodinách hoření a pro měření koncentrací ozónu při dekontaminaci ovzduší. (kpt. Ing. Romana Friedrichová, Ph.D.; Technický ústav požární ochrany)
  • Analýza živočišných tkání pomocí FTIR-QCL mikroskopie. (Ing. David Matoušek; Optik Instruments s.r.o.