Certifikace


ISO 9001

Společnost Optik Instruments zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2016.

Top Rating®

Naše společnost byla také oceněna certifikátem Top Rating. Tento certifikát potvrzuje spolehlivost, důvěryhodnost a minimální rizikovost spolupráce. Držitelé certifikátů se stávají atraktivními obchodními partnery, vzhledem ke stabilnímu finančnímu zdraví.