Optik Instruments NOVINKY


Nový analyzátor plynů OMEGA 5!

2020-05-27

V minulém měsíci Bruker přišel na trh s novým FTIR analyzátorem plynů OMEGA 5. Jedná se o velmi inovativní přístroj, který se prefektně hodí zejména tam, kde je potřeba kvantifikovat větší množství složek v plynných směsí. Možný je také online monitoring a měření v opravdu širokých koncentračních rozsazích.

Více…

Využití FT-IR spektrometrie pro analýzu plynů – konec limitacím

2020-05-12

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FT-IR) je významnou analytickou technikou, avšak míra jejího uplatnění v oblasti analýzy plynů ještě zdaleka nedosáhla potenciálu, který tato technika má. Částečně je to důsledkem neinformovanosti ohledně značných výhod FT-IR spektroskopie pro analýzu plynů a v druhé řadě tím, že analytici stále berou v potaz některé nevýhody a limitace této techniky, které už nemusí platit.  Zde je totiž nutné podívat se na vývoj v instrumentaci – v letošním roce německý výrobce Bruker Optics vydal nový FT-IR analyzátor OMEGA 5, který odstraňuje většinu limitací FT-IR spektrometrie a dokáže být jedinečným nástrojem pro plně automatizovanou a real-time identifikaci a kvantifikaci jednotlivých složek v plynných směsích. V následujícím článku si shrneme, jaké jsou výhody a nevýhody FT-IR spektrometrie a jaké limitace jsou díky spektrometru OMEGA 5 překonány.

Více…

FTIR analýzy vod a půd - webinář 4.6.2020

2020-05-06

Zveme Vás na náš další aplikačně zaměřený webinář, tentokrát na téma analýzy vod a půd. Připojte se z kanceláře, nebo Vašeho "home office".

Více…

Aplikace ve strojírenským průmyslu - webinář, 28.5.

2020-05-03

S ohledem na aktuální situaci jsme se rozhodli Vám sdílet  zajímavé informace ke konekrétním aplikacím infračervené a Ramanově spektroskopie formou online webinářů. Neváhejte se proto zúčastnit, ať už z kanceláře, nebo pohodlí domova našeho prvního webináře s názvem Využití infračervené spektroskopie ve strojírenským průmyslu.

Více…

ALPHA II využívána k diagnostice COVID-19

2020-04-28

S velmi aktuální aplikací přišli vědci z Britské společnosti Biocel Analytics. Pomocí jednoduchého ATR měření vzorku výtěru ústní dutiny lze za několik desítek vteřin a bez další úpravy vzorku diagnostikovat virové onemocnění COVID 19. 

Více…

Kurz softwaru OPUS online a ZDARMA

2020-04-28

S ohledem na aktuální situaci jsme se rozhodli naše každoroční kurzy zachovat, pouze je udělat formou online webináře a zdarma. Neváhejte se proto z pohodlí domova zúčastnit našeho

Více…

Aplikace ve strojírenském průmyslu - webinář, 28.5.

2020-04-28

S ohledem na aktuální situaci jsme se rozhodli Vám sdílet  zajímavé informace ke konekrétním aplikacím infračervené a Ramanově spektroskopie formou online webinářů. Neváhejte se proto zúčastnit, ať už z kanceláře, nebo pohodlí domova našeho prvního webináře s názvem Využití infračervené spektroskopie ve strojírenském průmyslu.

Více…

LUMOS II získává zlaté ocenění pro nejlepší inovativní přístroj

2020-03-31

S radostí oznamujeme, že náš inovativní FTIR mikroskop LUMOS II získal prestižní ocenění GOLD Award na veletrhu Pittcon 2020.

Více…

Zajímavý článek o FTIR spektrometru ALPHA II pro detekci virů

2020-03-31

Vědci z Monash Univerity v Austrálii přišli se zjaímavým  a v dnešní době velmi aktuálním článkem o rychlé a ekonomické detekci virových onemocnění v krvi pomoci FTIR spektrometru ALPHA  II.

Více…

IV. Setkání uživatelů FTIR a Ramanovy spektrometrie Bruker 24.9., Brno

2020-02-24

Srdečně Vás zveme na jednodenní setkání uživatelů našich přístrojů.

Více…

Za hranice konvenční infračervené spektroskopie – využití FTIR spektrometrů ve FIR a NIR oblastech

2020-01-20

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) je dnes nejrozšířenější analytickou technikou ze skupiny molekulových vibračních technik a je široce využívána zejména díky nedestruktivnosti, nenáročnosti na úpravu vzorku a skupenství a také díky nulovým provozním nákladům a jednoduché obsluze.

Více…

Malé FTIR spektrometry a jejich rostoucí význam pro průmysl i R&D

2019-12-16

V dnešní době je Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) zaběhnutou analytickou technikou, která nachází své uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu, v analytických laboratořích i v oblasti vědy a výzkumu – zkrátka všude tam kde je potřeba sledovat chemismus látek – ať už ověřovat správné chemické složení materiálů, identifikovat neznámé látky nebo kvantifikovat jednotlivé komponenty ve směsích. Za bezmála 50 let své existence se tato technika vyvinula z tzv. high-endového vědeckého prostředí do současné podoby – rutinní techniky s jednoduchým vzorkováním i obsluhou a zodpovědnými výsledky analýz v krátkém čase.

Více…