Ramanova mikroskopie


Ramanova mikroskopie využívá k identifikaci chemických sloučenin Ramanův efekt. Tato metoda je v podstatě spojením optické mikroskopie a Ramanovy spektroskopie. Vzorek je nejprve osvětlen laserem, který interaguje se vzorkem a způsobuje rozptyl světla na povrchu vzorku.

Uvnitř Ramanova mikroskopu

Analýza začíná umístěním vzorku na stolek mikroskopu. Mikroskop nám umožňuje vizuální pozorování a určení konkrétní oblasti, kterou chceme podrobně analyzovat.

Na náš vzorek je následně pomocí objektivu přesně nasměrováno laserové světlo. Při interakci laseru se vzorkem vzniká rozptýlené světlo, které zahrnuje Ramanovo i Rayleighovo záření. Pro účely chemické analýzy je však relevantní pouze Ramanovo světlo a k odfiltrování nežádoucího Rayleighova světla se používá specializovaný filtr.

Výsledné Ramanovo rozptýlené světlo je pak vedeno konfokálním otvorem (který dolaďuje ohnisko) a směřuje do spektrometru, který světlo rozdělí podle vlnové délky. Po detekci tohoto světla vzniká Ramanovo spektrum, které obsahuje množství chemických informací pro identifikaci a charakterizaci sloučenin v dané oblasti zájmu. Pomoci softwaru lze tyto chemické sloučeniny v zájmové oblasti identifikovat dokonce automaticky.