Transmisní měření


Transmise je základním měřícím módem v IČ spektroskopii. IČ záření penetruje vzorkem a my měříme absorpci tohoto záření. V momentě, že je absorpce moc vysoká tj.100% záření je vzorkem pohlceno, dochází k tzv. totální absorpci. Jde o nežádoucí jev, který má za následek devalvaci spektra v daných regionech. Volí se tedy optimální tloušťka vzorku tak, aby k totální absorpci nedocházelo a zároveň, aby byla optická dráha vzorkem dostatečná a pásy dobře viditelné. V případě kondenzované fáze (kapaliny, plyny) je optická dráha ideálně max. kolem desítek µm v případě plynů jde o cm (v případě vysoce koncentrovaných) až desítky metrů (málo koncentrované plyny v inertu, stopová množství).

Transmise je uplatnitelná pro jakékoliv skupenství:

Plyny - v případě plynů je Transmise jedinou možnou měřící technikou. Reflexe u plynů není možná. Pro měření se využívají plynné kyvety různých optických drah (od cm až po desítky metrů) a různých konstrukcí - průtokové, statické, teplotně kontrolované, chemicky odolné atd.

Pevné látky - zde je možné měřit látky přímo (v případě folií) nebo rozemletím vzorku a vylisováním KBr tablet. V případě měření tenkých vrstev, povrchových kontaminací nebo podobně je také možné měřit transmisně - pouze je potřeba využít IČ propustný substrát (KBr, NaCl, ZnSe, CaF2 okénka) a vhodný 2x3" držák vzorku do vzorkovacího prostoru.

Kapaliny - kapalin jsou měřeny v kapalinových kyvetách. Ty jsou opět v různých provedeních - průtočné, statické, rozebíratelné s proměnlivou optickou drahou, nerozebíratelné s fixní optickou drahou, speciální s dlouhou optickou dráhou (pro stanovení uhlovodíků v extraktech) nebo naopak speciální s krátkou optickou dráhou (např. pro měření vodných roztoků). Opět jde pouze o to zvolit vhodnou optickou dráhu vzorkem a vhodnou konstrukci cely a sklíček z hlediska chemické a mechanické odolnosti.