CBRNE Přístroje

DE-TECTOR FLEX

DE-TECTOR FLEX

Stolní IMS systém detekce stopových látek

E2M

E2M

Mobilní kvadrupólový GC/MS systém

MM2

MM2

Mobilní GC/MS pro vojenské účely

pBDi

pBDi

Systém pro detekci biologických hrozeb

RAID-M100PLUS

RAID-M100PLUS

Ruční IMS detektor chemických látek pro vojenské účely

RAPIDplus

RAPIDplus

IČ systém pro vzdálenou detekci chemických zbraní a toxických chemikálií

RAID-P

RAID-P

Pokročilý systém chemické (IMS) detekce pro vojenské účely

Raid-XP

Raid-XP

Detektor chemických/radiologických hrozeb

RAID-S2plus

RAID-S2plus

Stacionární IMS zařízení pro rychlou notifikaci nebezpečí a identifikaci chemikálií 

RoadRunner

RoadRunner

Ruční IMS detektor stopového množství výbušnin a narkotik

SVGps

SVGps

Vysoce přesný měřič radiace

TIMON

TIMON

Stacionární IMS detektor toxických plynů pro vnitřní použití