Specializované přístroje

CryoSAS

Kryogenní systém pro analýzu křemíku

TANDEM

Nástroj PAT pro on-line charakteristiku tablety

SiBrickScan

Analýza kyslíku v ingotech křemíku

GLOBULYSER

Přístroj vyvinutý pro sledování homogenizace mléčných produktů

MIRA

Předkalibrovaný analyzátor mléka