Analyzátory plynů

OMEGA 5

Automatizovaný FTIR analyzátor plynů

Matrix MG

Automatizovaný analyzátor plynů s vysokým výkonem

OPS

Aktivní systém dálkové detekce plynů

EM 27

FTIR systém pro dálkovou detekci plynů

SIGIS 2

Systém pro identifikaci, vizualizaci a kvantifikaci plynů na velkou vzdálenost

HI 90

Hyperspektrální zobrazovací systém