Analyzátory plynů

Spektrometry pro FTIR analýzu plynů jsou dalším odvětvím analytických přístrojů, které máme v portfoliu. Ať už se jedná o klasické přístroje pro měření plynů a plynných směsí v kyvetách nebo o přístroje pro tzv. vzdálenou detekci plynů neboli open-path spektrometry nebo také remote-sensing systémy, vždy jsme schopní nabídnout Vám vhodnou alternativu pro identifikaci, kvantifikaci nebo měření čistoty plynů.

OMEGA 5

OMEGA 5

Automatizovaný FTIR analyzátor plynů

Matrix MG

Matrix MG

Automatizovaný analyzátor plynů s vysokým výkonem

OPS

OPS

Aktivní systém dálkové detekce plynů

EM 27

EM 27

FTIR systém pro dálkovou detekci plynů

SIGIS 2

SIGIS 2

Systém pro identifikaci, vizualizaci a kvantifikaci plynů na velkou vzdálenost

HI 90

HI 90

Hyperspektrální zobrazovací systém