Ramanovy spektrometry

Máme pro Vás ucelenou nabídku přístrojů pro oblast Ramanovy spektroskopie. Bruker nabízí jak ruční Raman BRAVO se dvěma lasery, tak také špičkové vědecké FT-Ramanovy spektrometry MultiRAM a Ramanovský modul RAM II s NIR (1064 a 785 nm) lasery.

BRAVO

BRAVO

Ruční Ramanův spektrometr nové generace pro QC/QA a identifikaci

MultiRAM

MultiRAM

Univerzální vysoce výkonný samostatný FT-Ramanův spektrometr

RAM II

RAM II

Univerzální vysoce výkonný Ramanův modul s Fourierovou transformací